Nordisk Visfest i Hangö XXXV, 12 – 14.06.2019

Reportage  – Referat från visfesten 12 – 14.6.2019

Den trettiofemte Nordiska Visfesten i Hangö hade ett lite annorlunda koncept än det man blivit van med under många år. I stället för två helkvällskonserter i Kulturmagasinet Victor bestod programmet i år av tre konserter på helt olika ställen. Inledningen skedde med en helkväll på Pub Grönan på onsdagskvällen, fortsatte på torsdagen med en tvåtimmarskonsert i Hangö kyrka, och så avslutning med visfestens huvudkonsert i Kulturmagasinet Victor på fredags-kvällen.

Arrangörssällskapet Visans Vänner i Hangö var spända på hur detta koncept skulle utfalla, men genast från den första kvällen stod det klart att … Läs mera ....