Nordisk Visfest i Hangö XIX 13 – 14.6.2003

SUSANN SONNTAG & THOMAS LUNDIN

Nordisk Visfest i Hangö har flera gånger kritiserats för att bjuda på för lite Taube. I år ska det rättas till! På fredagen inleder nämligen Susann Sonntag & Thomas Lundin med en kortversion av den uppskattade och rosade konserten ”Taube på vårt vis”. Programmet snickrades ihop av artisterna själva sommaren 2002, på uppdrag av Sällskapet Astri & Evert Taubes vänner i Finland. Föreningen ville på det här sättet nå ut med Taubes musik till en yngre publik.

Varken Susann eller Thomas har tidigare sjungit Taubes visor i någon större utsträckning.

Enligt dem har det varken

Läs mera ....