Visans Vänner i Hangö 30 år.

Sällskapet Visans Vänner i Hangö brukar räkna 1984 som det år då sällskapet grundades fast det grundande mötet hölls först den 24 januari 1985. Bo-Börje Ekholm blev sällskapets första ordförande, och den posten innehade han ända till år 1997, då Sten Öhman, då nyss inflyttad till Hangö, tog över som ordförande. 2005 blev det sedan igen byte på ordförandeposten, dock inte så att en yngre tog över, utan i stället valdes Rainer Roth till ny ordförande, han är ju 5 år aldre än både Sten och Bo-Börje.  Inte så lätt med föryngring i visleden.

Visans Vänner i Hangö grundades dels för att de visintresserade i staden ville ha ett eget sällskap att träffas inom och musicera med, dels ville man ordna en visfest för hangöborna som skulle vara ett evenemang i sommarhangö under försommaren. Och 1985 gick så den första Nordiska Visfesten i Hangö av stapeln.  Se skild text om den första visfesten.

Efter den första lyckade visfesten har sällskapet arrangerat Nordisk Visfest i Hangö varje år, och 2014 blir det den trettionde visfesten i obruten följd. Förutom den årliga visfesten står sällskapet också som arrangör för olika vis-happenings under året, som Vårvisan, Höstvisan, Julvisan, och Nattvisan i samband med Hangödagarna i augusti. Sällskapet har också uppträtt utomlands vid flera tillfällen, i Haapsal i Estland, i Talsi i Lettland, i Steninge och Stockholm i Sverige. Härutöver har sällskapet under många år gjort en skärgårdsturné under sommaren i Åbolands skärgård.

Nordisk Visfest i Hangö ordnades de sju första åren med utomhuskonserter i Granstedts park, men 1992 förändrades den saken i och med att de två huvudkonserterna hölls under tak i Victor Eks gamla trämagasin som stod granne med den gamla konsertplatsen i Granstedts park. Och när sällskapet år 2000 fick köpa magasinet av Victor Ek, började ett vidlyftigt takoarbete med att renovera och restaurera magasinet. Ytterväggarna förnyades nästan helt, det byggdes toaletter, konsertsalen förstorades så att den i dagens läga kan svälja max 300 personer i publiken. Takbelysningen i konsertsalen förnyades och en scen byggdes. Allt detta arbete utfördes som talkoarbete av sällskapets egna medlemmar. Det kunde genomföras tack vare välkomna bidrag från Svenska Kulturfonden. Dessutom fanns det frivilliga utomstående yrkesmän som ryckte in där yrkenmannainsats fordrades.

Till sällskapets 15 års jubileum fick de egna vissångarna möjligheten att spela in låtar på en CD. Sedan gjordes samma sak för varje fem år, så att hittills har sällskapet givit ut tre stycken CD skivor. Inför trettioårsjubileet har sällskapet också spelat in en CD, som släpps lämpligt till den trettionde Nordiska Visfesten i Hangö 2014. Väl medvetna om att man i dagens värld inte mera säljer CD-skivor på samma sätt som för 10-15 år sedan, vill sällskapet i alla fall att CD-skivan skall vara som ett slags visitkort för sällskapet och dess visartister.