Det finns stunder!

Det finns stunder när våra vissångare är extra kreativa och skapande och då blir resultatet ofta en text och en melodi till en visa. Det ger denhär CD:n flere exempel på.

Ofta är det en upplevelse eller starka känslor som ger inspiration till den poesi som sedan framsjunges till gitarrens spröda klang, eller ibland med ett starkare ackompanjemang.

Vår CD:s första visa ”Det finns stunder…” har skrivits och komponerats av Rainer Roth. Upplevelsen var hans femtionde födelsedag och de känslor all uppvaktning gav. Det blev en visa som tack till goda vännner, ett tack som vi gärna förmedlar vidare för att kunna användas också i andra sammanhang.