Alla fina minnen

Under de 25 år som Visans Vänner i Hangö har funnits till har det naturligtvis blivit en massa minnen, och bl.a. dessa har säkert inspirerat Ralf Lindholm att skriva och sjunga denna visa, vars titel givit namn till vår 25-års CD:

” Som ung vill man pröva sina vingar,

flyga ut så långt som det bär.

I ungdomlig yrsel man sig svingar,

mot det okända som finns ute där.

Som ung vill man ut för att se världen,

fri som fågeln flyga vart man vill.

Om vingarna man bränner under färden,

finns en plats man kan återvända till.

Det är platsen där man föddes,

där som barn man växte upp,

Där alla fina minnen från sin barndomstid man har,

Det är platsen där rötterna ännu idag finns kvar,

Det är platsen dit tanken ofta far.”