Kulturmagasinet Victor

Paradfasaden i det närmaste klar!

Efter att vi senaste höst/vinter förnyade de tre stora dörarna i fasaden, så gjöts nytt golv i entredelen av magasinet i slutet av maj. Betongen till golvgjutningen donerades av Sandö Betong, vi tackar för det!

Denna höst (2007) har arbetet med att förnya brädfodring och luckor på paradfasaden fortsatt, och  söndagen den 4 november gjordes det sista jobbet med att sätta hängbrädorna på plats, och därefter kunde aluminiumställningen, som vi hela hösten haft lånad av Nisse Ahlqvist, monteras ner. Lite målningsarbeten skall ännu utföras under våren, men sedan är fasaden klar.

« 1 av 2 »

Arbetena fortsätter nu med färdigställande av klubbutrymmet på vinden. Planerna är att vi inom november skall komma så långt att vi får värme på i rummet, golvvirket inlyft för en sista torkning, och då kan vi kanske börja lägga golvet i februari. Om allt går bra skall vi kanske kunna ta utrymmet i bruk vid slutet av våren 2008.  Det är en viktig sak för motivationen i talkogänget att få klubbrummet i användningsbart skick.

Sedan återstår mycket arbete, speciellt med den långa södra fasaden med sina gavelklockor, luckor och dörrar.