Vårvisan 2016

Fullsatt HSF på Vårvisan! Visans Vänner i Hangö höll sin konsert ’Vårvisan’ på restaurang HSF inför en fullsatt restaurangsal. Konserten var en avslutning på ett seminarium som visvännerna höll fredag-lördag med sångpedagogen, vissångerskan Sara Selenius som dragare. Visvännerna var mycket nöjda med seminariet, och samstämmigt deklarerade man att det skulle vara önskvärt med liknande seminarier [...]… Läs mera....