Kulturmagasinet Victor

Paradfasaden i det närmaste klar! Efter att vi senaste höst/vinter förnyade de tre stora dörarna i fasaden, så gjöts nytt golv i entredelen av magasinet i slutet av maj. Betongen till golvgjutningen donerades av Sandö Betong, vi tackar för det! Denna höst (2007) har arbetet med att förnya brädfodring och luckor på paradfasaden fortsatt, och  [...]… Läs mera....