Sällskapet Visans Vänner i Hangö 15 år.

Det hela började med en ide i ett samtal mellan Tomy Karlsson och Bo-Börje Ekholm. Några månader senare, år 1984, grundades Sällskapet Visans Vänner i Hangö. Bo-Börje Ekholm blev sällskapets första ordförande. Ambitionsnivån var hög från början. Förutom sedvanliga knäppaftnar och några försiktiga publika framträdanden fattades beslut om en årlig visfest som skulle bli något …

Det finns stunder!

Det finns stunder när våra vissångare är extra kreativa och skapande och då blir resultatet ofta en text och en melodi till en visa. Det ger denhär CD:n flere exempel på. Ofta är det en upplevelse eller starka känslor som ger inspiration till den poesi som sedan framsjunges till gitarrens spröda klang, eller ibland med …

Alla fina minnen

Under de 25 år som Visans Vänner i Hangö har funnits till har det naturligtvis blivit en massa minnen, och bl.a. dessa har säkert inspirerat Ralf Lindholm att skriva och sjunga denna visa, vars titel givit namn till vår 25-års CD: ” Som ung vill man pröva sina vingar, flyga ut så långt som det …

Visans Vänner i Hangö 30 år.

Sällskapet Visans Vänner i Hangö brukar räkna 1984 som det år då sällskapet grundades fast det grundande mötet hölls först den 24 januari 1985. Bo-Börje Ekholm blev sällskapets första ordförande, och den posten innehade han ända till år 1997, då Sten Öhman, då nyss inflyttad till Hangö, tog över som ordförande. 2005 blev det sedan …