Visur&Skvisur

Visur&Skvisur är en isländsk duo som bildades hösten 2016, då Vigdis Haflidadottir (F.1994) återvände från Visskolan i Kungälv i Sverige, där Ása Adalsteinsdottir (f.1990) också hade studerat två år tidigare. Tillsammans bestämde de sig för att sprida budskapen om visan på Island (där inte så många håller på med vismusik) genom att tolka låtar, som har det gemensamt att texten är lika viktig som melodin. Deras repertoar består av ett brett sortiment visor från både deras eget land och de andra nordiska länderna.