K-G Malm

Karl Gunnar Malm, bördig från Sörmlands mörka urskogar och statarlängor, är en musiker, vissångare, poet, berättare och skådespelare, som numera är bosatt i Göteborg. Han gör konserter och turnéer i Sverige och Norden, ensam eller tillsammans med någon av de grupper och kollegor han samarbetar med.  Hans framträdanen kännetecknas av värme, publikkontakt, scennärvaro, spontanitet och humor, klädsam galenskap och vildvuxna polisonger. Själv beskriver han det så här: När jag var 19 år och arbetade på en byggfirma, kom chefen fram till mig en dag och sa: Du ska inte bli murare, du ska stå på en scen, sjunga och ljuga ihop dumma historier. Och det är väl ungefär vad jag har sysslat med i ganska många år. Fast ljuger gör jag naturligtvis aldrig.

Hans CD ’Murardrömmar’ med egna texter och monologer har med varsam hand och finess ljud- och musikillustrerats av kollegan Dan Victor, känd också för Hangöpubliken.